Teologimødet 2017

23. – 25. januar 2017 på Liselund, Slagelse      NB! tilmelding senest 5. januar

vintermoede-o-vinterbilleder-febr09-019

Skal den lutherske reformation virkelig fortsættes?

– Om Luther, Grundtvig og striden om arven.

Overskriften for Teologimødet 2017 er lånt fra et skrift af Grundtvig, der oprindeligt udkom i 1830. I dag kan man med samme ret spørge: Kan man i dansk teologi overhovedet tale om Luther uden også at tale om Grundtvig? For Grundtvigs syn på Luther har siden 1800-tallet præget dansk teologis forståelse af Luther og den måde, vi forvalter den reformatoriske arv på – både i og udenfor kirken. Man har sågar talt om ”den grundtvigske reformation”, fordi Grundtvigs tanker og hans kritiske videreførelse af det lutherske tankegods har sat sit tydelige præg ikke alene på teologien, men også på kirken, skolen, folkestyret og meget mere.

På teologimødet 2017 ser vi på Luthers tanker i forhold til kirke, salmesang, skole, sekularisering og frihedssyn. Vi vil se på disse tanker gennem arven fra Grundtvig og det grundtvigske, og vi vil se på den strid om den dobbelte arv fra Luther og Grundtvig, som står på den dag i dag.

Teologimødet i 2017 falder ikke kun i 500-året for Luthers teseopslag, men også i 70-året for oprettelsen af Den grundtvigske Kirkehøjskole, der sammen med Grundtvigsk Forum og Studenderkredsen står bag disse møder.

Vel mødt til nogle oplagte foredrag og samtaler. Om Luther om Grundtvig, om filosofi og tradition, om arv og miljø – og en hel masse andet. Blandet med sang, samtale og godt samvær i historiske rammer på Liselund i Slagelse.

Teologimødet varer tre dage og er åbent for alle der, interesserer sig for teologi. Grundtvigsk Forum og Liselund yder tilskud, så studerende kan deltage til særpris.

Mødeleder er sognepræst Torkil Jensen, Vester Aaby

Program:

Mandag den 23.januar:

13.30-14.30: Ankomst og indkvartering
14.30: Kaffe

15.00: Velkomst ved mødelederen – derefter:

Professor Morten Sørensen, CBS:
Sekularisering og frihedstradition – reformationens filosofiske arv?

18.00: Middag

19.30 Lektor Anders Holm, København:
Skal den lutherske reformation virkelig fortsættes?

21.00: Kaffe
Tirsdag den 24.januar:

8.00-8.45: Morgenmad

9.00: Gudstjeneste i kirkesalen ved
Valgmenighedspræst Isak Krab Koed, Mellerup

10.30: Sognepræst Kim Arne Pedersen,Vejlby-Vivild:
Striden om arven efter den grundtvigske reformation

12.30: Frokost

13.30: Dekan, professor Kirsten Busch Nielsen, København:
Det lutherske kirkesyn

16.00: Lektor Kirsten M. Andersen
Arven fra Luther og Grundtvig i dagens skole

18.00: Middag

19.30 Tidl. lektor Jørgen I. Jensen, København:
Reformatorisk salmesang i grundtvigsk lys
Sangaften med kommentarer

21.30: Ostebord
Onsdag den 25. januar

8.00 – 8.45: Morgenmad

9.00: Morgensang

9.15: tidl. sognepræst Knud Nyboe Rasmussen, Lemvig:
Jakob Knudsen mellem Luther og Grundtvig

10.30: Afsluttende diskussion

12.00: Frokost – derefter afrejse
Praktiske informationer:

Liselund er beliggende på
Slotsalleen 44, 4200 Slagelse.
Hjemmeside: www.liselund.dk

Tilmelding:
Tilmelding sker til Karen Marie Ravn, Kjellerup pr. mail: karenmarieravn@gmail.com – husk at angive værelsesform og evt. særlig kost.
(Man kan også ringe på tlf. 21 84 36 56)

NB! Tilmelding senest 5. januar 2017 (ny frist)

Deltagerpriser:
På Liselund er der mulighed for forskellige indkvarteringsformer til forskellige priser, der alle dækker fuld forplejning og deltagelse i hele mødet:

Enkeltværelse med bad: kr. 2.900

Dobbeltværelse med bad: kr. 2.500

Enkeltværelse med håndvask: kr. 2.500

Dobbeltværelse med håndvask: kr. 2.100

Grundtvigsk Forum og Liselund giver tilskud til studerende. Priser for studerende er kr. 600 for billigste indkvarteringsform = dobbeltværelse med håndvask. Øvrige indkvarteringsformer er til normal pris.

Betaling forud på:
Regnr. 7240 Kontonr. 0001283485 (husk at anføre navn)
(der kan eventuelt betales ved ankomsten til mødet)